Kronika spotkań

Pierwsza odsłona tematyki konkursowej na 2015 rok w ramach programu "Edukacja ekologiczna"

13-03-2015, 10:44
11 marca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trakcie zorganizowanego Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje” zaprezentował i poddał opiniowaniu zebranym uczestnikom,...

Jaka będzie strategia edukacji ekologicznej

10-09-2013, 09:52
Piąte spotkanie Forum poświęcone było dyskusji nad projektem strategii edukacji ekologicznej NFOŚiGW oraz proponowanymi zmianami programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna".

Ekoinnowacje dla zrównoważonego rozwoju Polski – bariery innowacyjności, źródła finansowania

15-07-2013, 13:51
W kolejnym, czwartym spotkaniu Forum Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje, które zostało zorganizowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i odbyło się w...

Potencjał przyrodniczy - rozwój gospodarczy - wypoczynek

18-04-2013, 10:48
Jesteśmy krajem o wielkim potencjale przyrodniczym. Wokół takiej tezy toczyła się dyskusja na III spotkaniu Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”, które odbyło się w środę 17 kwietnia 2013r. w...

Nowa perpektywa dla edukacji ekologicznej

25-01-2013, 14:06
Jakie miejsce powinna zająć edukacja ekologiczna w dokumentach strategicznych NFOŚiGW? Jakie będą nowe kierunki działania Funduszu? Publiczną dyskusję na te tematy otworzyła prezes Małgorzata Skucha...

Świadomość ekologiczna a działanie na rzecz ochrony środowiska

12-11-2012, 12:52
Wiemy jak należy postępować, ale robimy inaczej lub nie robimy nic. To chyba kluczowy problem, jaki wyłania się z najnowszych badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Skoro,...

Następne spotkania

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
powrót
do góry